Wegenwerken Lindendreef

dinsdag, november 29 2011 Geschreven door Johan Lauryssen  
Afdrukken

Op maandag 5 december 2011 starten de wegenwerken in de Lindendreef voor een duur van 50 werkdagen. Deze werken gebeuren in 4 fasen.

FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4

De aannemer start op 5 december 2011 met de werken en schat de uitvoeringstermijn van fasen 1 en 2 op een vijftal weken, geen rekening houdend met kerstvakantie of slechte weersomstandigheden. De werken zullen enige verkeershinder met zich meebrengen.

VERKEERSAFWIKKELING

In volgende tekst, wordt verwezen naar bijgevoegde schets.

  1. Voor het gemotoriseerd verkeer en fietsers komende van einde Lindendreef richting administratief centrum wordt enkelrichtingsverkeer ingesteld in de volledige Lindendreef. Dit geldt enkel voor het werfverkeer, alle fietsers en de bewoners van de Lindendreef en Hoefijzer. Op schooldagen geldt het doorgangsverbod voor gemotoriseerd verkeer ook voor de bewoners van 15u30 tot 16u45. Voor al het andere gemotoriseerd verkeer geldt een doorgangsverbod. Er worden geen uitzonderingen gemaakt voor schoolverkeer, bibliotheek of handelszaken (groene kleur).
  2. Voor het gemotoriseerd verkeer richting Gelmelstraat/Wortel wordt een omleiding voorzien over het Groenewoud voor het gedeelte tussen het administratief centrum/kerk en de A. De Lalaingstraat. (oranje kleur)
  3. Fietsers en voetgangers richting Gelmelstraat/Wortel nemen het kerkhofpad naar het kruispunt Lindendreef met de A. De Lalaingstraat. (blauwe kleur)
  4. Fietsers voor de basisschool Spijker, ASO Spijker en VTI Spijker zullen via de schoolingang in de A. De Lalaingstraat tussen de basisschool en het ASO Spijker hun school kunnen bereiken.
  5. Alle fietsers mogen vanaf het kruispunt met de A. De Lalaingstraat richting Gelmelstraat/Wortel tegen het gemotoriseerd verkeer in rijden. (oranje kleur)

Half december zal een evaluatie gemaakt worden van deze omleiding. Indien deze verandert na 1 januari zal u hierover tijdig worden geïnformeerd.

Uiteraard is het mogelijk dat de geplande werken vertraging oplopen door onvoorziene omstandigheden zoals weerverlet en niet te voorziene aanpassingen op het terrein.